It’s Prague Gypsy week

Or to be far more accurate, World Roma Festival. This is the same week Lidové Noviny had a notice that the recently published book Psychologie Romů (The Roma psychology), which among other things claims that Roma have smaller brains than non-Roma, is under police […]

Bokbålsvarsel

Jeg har gleden av å invitere til det første årlige bokbål i Oslo førstkommende lørdag 29. mai. Selv om bokbål har røtter helt tilbake til bokbålet i Alexandria og enda tidligere, har denne erverdige tradisjonen ligget brakk de siste årene. Det er de som […]

Circus Českomoravska

The venue for all this hokej was the recently built Sazka Arena in Vysočany, naturally the target for the daily pilgrimage. I had an additional reason for a visit. After the revolution but before the normalization I used to live there. In fact it […]