The SVG path

The last W3C working group I participated in, Multimodal Interaction (MMI), is at the periphery of the Web and is unlikely to make much of an impact on it in the foreseeable future. However they have produced a few interesting specs (and a few […]

Dele, ikke stjele?

Denne uken kom det et opprop fra kunstnerdypet, iallfall noen av dem, som sa seg forfordelt, eller var det forforstjelt? At bransjeorganisasjonene ikke er velvillig innstilt til fildeling er knapt nytt, men denne gangen var kampanjen frontet av forfattere og utøvere. Gitt det 20. […]